Naše reference

Název projektu Stupeň PD Rok
Oplocení jižní svahy - 1.etapa RPD 2011 Podrobnosti
Oplocení lomu Bílina - Jižní svahy DUR 2011 Podrobnosti
Sanace a rekultivace svahu v rizikové oblasti nad starými důlními díly u severní hranice DP Tušimice JD 2011 Podrobnosti
Generel užšího prostoru Braňany Studie 2011 Podrobnosti
Nakládací místo dočasné vnitrozávodové přepravy prachového uhlí z ÚUL DUR 2011 Podrobnosti
Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí vč. jejího vymístění z blízkost DUR 2011 Podrobnosti
Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím vč. zrušení skládky mourů DUR 2011 Podrobnosti
Přemístění nakládky drobného prodeje Studie 2011 Podrobnosti
Přeložka linek vn přes odkaliště ELE DUR 2011 Podrobnosti
Zkapacitnění (rozšíření) ÚDV Emerán DSP 2011 Podrobnosti
Konečné postavení DPD 1.SŘ v severních svazích RPD 2011 Podrobnosti
Nová kompletní linka pásové dopravy TC2 pro rýpadlo KK 1300 RPD 2011 Podrobnosti
Zkapacitnění (rozšíření) ÚDV Emerán DUR 2010 Podrobnosti
Sanační opatření pod protihlukovou stěnou Braňany vč. odvodnění přilehlých prostorů RPD 2010 Podrobnosti
Ochranná opatření obce Ledvice – Protihluková stěna DUR, RPD 2010 Podrobnosti
Úprava prostoru u silnice k Jámě X západně DUR 2010 Podrobnosti
  Další reference >>