Ochranná opatření obce Ledvice – Protihluková stěna

Stupeň PD DUR, RPD
Rok 2010
Popis:
Projekt nemá zadán popis