Přeložka linek vn přes odkaliště ELE

Stupeň PD DUR
Rok 2011
Popis:
Projekt nemá zadán popis