Nakládací místo dočasné vnitrozávodové přepravy prachového uhlí z ÚUL

Stupeň PD DUR
Rok 2011
Popis:
Projekt nemá zadán popis