Sanace a rekultivace svahu v rizikové oblasti nad starými důlními díly u severní hranice DP Tušimice

Stupeň PD JD
Rok 2011
Popis:
Projekt nemá zadán popis