Naše reference

Název projektu Stupeň PD Rok
Remontáže DPD 1200 a 1600mm na jižních svazích DB vč. souvisejících stavebních částí RPD 2010 Podrobnosti
Výstavba ochranného valu Ledvice západ DUR,RPD 2010 Podrobnosti
Výstavba hrubých terénních úprav pro finální rekultivace – oblast jižně od MM Jana DUR,RPD 2010,2009 Podrobnosti
Generel pro přípravu báňsko-technologického projektování v Jižních svazích DB Studie 2009 Podrobnosti
Přeložka vedení 35kV pro linky VV3536,37, VV3531,32 a VV3526,29 v prostoru Západní hranice ČEZ a.s. RPD 2009 Podrobnosti
Odprášení objektu HZ II     Studie 2009 Podrobnosti
SO 01 – Zelená stěna RPD 2009 Podrobnosti
Plnící stanice velkokapacitních autocisteren RPD 2009 Podrobnosti
Výstavba koridoru energetických sítí lom Bílina sever DSP 2009 Podrobnosti
Profesní část POPD Dolů Bílina na období 2010 – 2030 Studie 2009 Podrobnosti
Komunikační propojení Duchcov – Ledvice DUR 2008 Podrobnosti
Přemístění skládky mourů PÚUL DB Ledvice DSP 2008 Podrobnosti
Nová TSN pro 5. A 3. Skrývkový řez DB RPD 2008 Podrobnosti
Centralizace velínů SD a.s. Dolů Bílina vč. stavební části Studie 2008 Podrobnosti
Situace ochranného opatření obce Braňany – I. etapa DUR,DSP 2007 Podrobnosti
 << Předchozí reference