Sanační opatření pod protihlukovou stěnou Braňany vč. odvodnění přilehlých prostorů

Stupeň PD RPD
Rok 2010
Popis:
Projekt nemá zadán popis