Petr Derka KODER

Jsme nezávislou firmou založenou v roce 1991 se zaměřením na projektovou činnost a výkon inženýrských činností při realizaci staveb. V naší firmě je sdružen všeprofesní tým specialistů a vedoucích projektových skupin s dlouholetou zkušeností v oblasti projektování, investorského zabezpečení a realizace investic.

Nosným programem je oblast dopravních a manipulačních systémů pro všechny typy hmot a na ni navazujících systémů deponií, skládek, skladového hospodářství, úpravnictví uhlí a systémů ukládání vedlejších energetických produktů elektráren a tepláren.


  • Zpracováváme nabídky investičních celků pro uchazeče obchodních soutěží.
  • Při plnění úkolů úzce spolupracujeme rovněž s předními odborníky a specialisty, vysokými školami a výzkumnými ústavy.
  • V oblastech průmyslových a technologických staveb provádíme poradenskou činnost při obchodních veřejných soutěžích.
  • Pro investiční celky zpracováváme investiční záměry, ekonomické rozbory a především všechny projektové dokumentace.
  • Zpracováváme nabídky investičních celků pro uchazeče obchodních soutěží.
  • V oblasti inženýrské činnosti zabezpečujeme kompletní veřejnoprávní projednání při územních a stavebních řízeních.
  • Provádíme výkon stavebních a technologických dozorů staveb včetně příprav podkladů pro kolaudační řízení.
  • Vypracováváme provozní řády dokončovaných technologických dozorů staveb včetně příprav podkladů pro kolaudační řízení.
  • Více»

ISO 9001 : 2000

Od roku 2005 je naše firma držitelem certifikátu jakosti ISO 9001 pro oblast: "Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě"

certifikát ISO