Výstavba koridoru energetických sítí lom Bílina sever

Stupeň PD DSP
Rok 2009
Popis:
Projekt nemá zadán popis