Nová TSN pro 5. A 3. Skrývkový řez DB

Stupeň PD RPD
Rok 2008
Popis:
Projekt nemá zadán popis