Centralizace velínů SD a.s. Dolů Bílina vč. stavební části

Stupeň PD Studie
Rok 2008
Popis:
Projekt nemá zadán popis