Výstavba hrubých terénních úprav pro finální rekultivace – oblast jižně od MM Jana

Stupeň PD DUR,RPD
Rok 2010,2009
Popis:
Projekt nemá zadán popis