Přeložka vedení 35kV pro linky VV3536,37, VV3531,32 a VV3526,29 v prostoru Západní hranice ČEZ a.s.

Stupeň PD RPD
Rok 2009
Popis:
Projekt nemá zadán popis